Privacybeleid

1. Algemeen

1.1 Dit beleid met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie (“Privacybeleid”) beschrijft hoe Barberklingen B.V. (“Barberklingen”, “ons”, “onze”, “wij”) informatie over u verzamelt en verwerkt.


1.2 Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die we verzamelen via de Barberklingens-website, barberklingen.nl (“de website”).


1.3 Barberklingen is verantwoordelijk voor de data die uw informatie bevat. Alle contact met Barberklingen kan gebeuren via de contactgegevens in punt 7.

2. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en voor welke doeleinden en wat is de wettelijke basis voor verwerking.

2.1 We verzamelen automatisch informatie over u en uw gebruik van de website wanneer u de website bezoekt. Bijvoorbeeld het type browser dat u gebruikt, welke zoektermen u op de website gebruikt, uw IP-adres, uw netwerklocatie en informatie over uw computer.


2.1.1 Het doel is om de gebruikerservaring en de functionaliteit van de websites te optimaliseren en gerichte marketing op te zetten zoals retargeten via Facebook en Google. Deze informatieverwerking is voor ons noodzakelijk om de website te blijven verbeteren en om u relevante aanbiedingen te geven.


2.1.2 De wettelijke basis voor deze verwerking is de EU-verordening algemene gegevensbescherming art. 6, lid 1, letter f.


2.2 Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op de website verzamelen wij alle informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over welke producten u koopt en eventueel of u hebt geretourneerd, bezorgwensen en informatie over het IP-adres waar de bestelling is geplaatst.


2.2.1 Het doel is om de door u bestelde producten te leveren en om de overeenkomst met u na te komen, waaronder het beheer van uw recht op retournering en garantie. We kunnen informatie over uw aankopen verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder de boekhouding. Bij de aankoop wordt het IP-adres verzameld met als doel ons belang bij het voorkomen van fraude.


2.2.2 De wettelijke basis voor deze verwerking is de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming art. 6, paragraaf 1, punten b, c en f.


2.3 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we informatie over uw naam, e-mail en mogelijk uw telefoonnummer.


2.3.1 Het doel is om onze interesse in het bezorgen van nieuwsbrieven aan u te vervullen.


2.3.2 De wettelijke basis voor deze verwerking is de EU-verordening algemene gegevensbescherming art. 6, lid 1, letter f.


2.4 Wanneer u zich abonneert op ons abonnement, wordt u gevraagd ons te informeren over uw naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, uw voorkeuren en interesse. Naast je naam, adres en e-mail heb je gekozen welke informatie je ons wilt geven. Daarnaast verzamelen we onder uw lidmaatschap informatie over uw gebruik van de voordelen van het abonnement, competities waaraan u deelneemt. We vergelijken deze informatie samen met andere informatie die we over u hebben, bijvoorbeeld informatie over wat u hebt gekocht en heeft geretourneerd.


2.4.1 Het doel hiervan is om uw lidmaatschap te beheren en u de voordelen te bieden en u de voordelen te bieden die verbonden zijn aan het lidmaatschap, en onze interesse te vervullen in het verzenden van servicemails en marketing via nieuwsbrieven en gerichte marketing.


2.4.2 De wettelijke basis voor deze verwerking is de EU-verordening algemene gegevensbescherming art. 6, lid 1, punten b en f. U wordt bij de registratie om toestemming gevraagd voor elektronische marketing.

3. Ontvangers van persoonlijke informatie

3.1 Informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en specifieke verzendwensen wordt doorgegeven aan PostNL of een andere koerier die verantwoordelijk is voor de verzending van de gekochte producten aan u.


3.2 Informatie kan worden doorgegeven aan externe medewerkers die de informatie namens ons verwerken. We gebruiken externe medewerkers voor onder andere de technische werking en verbeteringen voor de website, het verzenden van nieuwsbrieven, het verzenden van enquêtes, het analyseren van websiteverkeer, het splitsen van testinhoud op de website en gerichte marketing, hieronder retargeting, evenals uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Onder andere uw informatie zoals uw naam en e-mail die wordt doorgegeven aan TrustPilot, namens ons kan een uitnodiging worden verzonden om ons te beoordelen op de TrustPilots-website. Kiest u ervoor om een ​​beoordeling te maken op Trustpilot, zullen Trustpilot gegevens verantwoordelijk zijn voor de gegeven informatie. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en volgens onze instructies en procesgegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn. Gegevensverwerkers kunnen informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan de overeenkomst met ons nakomen en zijn onderhevig aan de vertrouwelijkheid hiervan. We hebben een schriftelijke overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons gegevens verwerken.


3.3 Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics bij Google LLC en Facebook Inc., zijn gevestigd in de VS. De noodzakelijke garanties voor de overdracht van informatie naar de VS worden beveiligd door de certificering van gegevensprocessoren onder EU-VS. Privacyschild, door EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 45.3.31

Een kopie van de certificatie van Google LLC vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


3.3.2 Kopie van de certificering van Facebook Inc. vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. Jouw rechten

4.1 Met het doel om transparantie te creëren met betrekking tot de verwerking van uw informatie is het verplicht om u, als verantwoordelijke voor de gegevens, op de hoogte te stellen van uw rechten.


4.2 Recht om inzicht te krijgen

 

4.2.1 U bent te allen tijde gerechtigd om ons onder andere te vragen welke informatie wij over u hebben geregistreerd, welk doel de registratie dient, welke categorieën van persoonlijke informatie en ontvangers van de informatie daar uiteindelijk kunnen zijn, onder andere informatie over waar deze informatie is afgeleid van.


4.2.2 U hebt recht op een kopie van alle persoonlijke informatie die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt, moet u een schriftelijke aanvraag sturen naar [email protected]. Je wordt gevraagd om te bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent.


4.3 Recht op correctie4.3.1 U hebt het recht om onrechtmatige persoonlijke informatie over u te corrigeren. Als u zich bewust bent van een fout in onze informatie over u, moedigen wij u aan om ons schriftelijk te contacteren met de bedoeling om de informatie te laten corrigeren.


4.3.2 U kunt altijd informatie, die we hebben verzameld tijdens uw aanmelding bij ons abonnement, aanpassen aan uw profiel door in te loggen op onze website.


4.4 Recht op verwijdering

 

4.4.1 In bepaalde gevallen hebt u het recht om alle of bepaalde persoonlijke gegevens door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere juridische basis hebben om het proces voort te zetten. Voor zover een continu proces van uw informatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld als wij onze wettelijke vereisten moeten handhaven of als er een rechtsvordering kan worden vastgesteld, ingeroepen of verdedigd, zijn wij niet verplicht uw persoonlijke gegevens te verwijderen.


4.5 Recht om het proces van uw informatie tot opslag te beperken


4.5.1 In bepaalde gevallen hebt u het recht om het proces van uw persoonlijke informatie te laten beperken tot alleen opslag, bijvoorbeeld als u denkt dat de informatie die wij verwerken over u niet klopt.


4.6 Recht op gegevensportabiliteit


4.6.1 In bepaalde gevallen hebt u het recht om de persoonlijke gegevens over u die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en hebt u het recht deze gegevens naar een andere controller te verzenden.


4.7 Recht op bezwaar


4.7.1 U hebt ten alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens en persoonlijke informatie, met het doel van marketing, hieronder de profilering die is gemaakt om onze direct marketing te richten.


4.7.2 Bovendien hebt u te allen tijde het recht om redenen die uw persoonlijke situatie betreffen, bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij op basis van ons legitieme belang uitvoeren, punt 2.1. en 2.3.


4.8 Recht om toestemming te herroepen


4.8.1 U hebt ten alle tijden het recht om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken om uw persoonlijke gegevens en gegevens te verwerken, hieronder de profilering die door u als abonnee is gedaan. Als u uw toestemming wilt intrekken, neemt u contact met ons op via [email protected].


4.8.2 U kunt op elk moment uw inhoud intrekken voor cookies die niet nodig zijn voor de functionaliteit van de websites op www.barberklingen.nl/cookies


4.8.3 U kunt op elk moment uw inhoud intrekken om ons onze nieuwsbrief te sturen door ‘unsubscribe’ te kiezen in de e-mails of door contact met ons op te nemen via [email protected].


4.8.4 Het is niet mogelijk om uw toestemming voor het ontvangen van noodzakelijke servicemails met betrekking tot uw abonnement bij Barberklingen in te trekken. We gebruiken servicemails om u op de hoogte te houden van wijzigingen van uw lidmaatschap of om u te informeren over uw account status.


4.9 Recht op klachten


4.9.1 U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Datatilsynet.

5. Verwijdering van persoonlijke gegevens.

5.1 Informatie verzameld over uw gebruik van onze website, cf. punt 2.1. wordt het laatst verwijderd wanneer u de website gedurende 1 jaar niet hebt gebruikt.


5.2 Informatie die wordt verzameld bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt verwijderd wanneer u zich uitschrijft, tenzij we een andere reden hebben om de gegevens te verwerken.


5.3 Informatie verzameld in verband met uitgevoerde aankopen op onze website, cf. punt 2.2. wordt als een permanent punt verwijderd 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop deed. Hoewel informatie kan worden opgeslagen voor langere tijd, als we legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als het nodig is om een wettelijke vereiste, kan worden ingeroepen of verdedigd, of als de opslag nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudkundige gegevens worden gedurende vijf jaar tot het einde van het kalenderjaar bewaard om te voldoen aan de vereisten van de boekhoudwetgeving.

6. Beveiliging

6.1 We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke informatie die per ongeluk of illegaal is, wordt vernietigd, verloren, gewijzigd of aangetast, en voorkomt dat ze ter kennis komen van onbevoegden of worden misbruikt.


6.2 Alleen werknemers die echt behoefte hebben aan toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun werk te voltooien, hebben hier toegang toe.

7. Contact informatie

7.1 Barberklingen B.V. is dataverantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld.

7.2 Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid of als u gebruik wilt maken van een of meer van uw rechten beschreven in punt 4, neem dan contact op met:

Barberklingen B.V.
ATT: Dataprotective Office
Hammerholmen 11K

2650 Hvidovre

Denmark

E-mail: [email protected]

8. Veranderingen in het Privacy beleid

8.1 In het geval dat we wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, wordt u hierover geïnformeerd tijdens uw volgende bezoek aan onze website.


8.2 Als u bent aangemeld voor ons lidmaatschap / abonnement, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van wijzigingen in het beleid aan uw geregistreerde e-mail.

9. Versies

9.1 Dit is versie 1.0 van Barberklingen B.V. Privacy beleid datum 01/07/2019

Voorwaarden

Voorwaarden

1. Aankoop bij Barberklingen

Barberklingen B.V. (Hierna genoemd Barberklingen)

Hammerholmen 11K

2650 Hvidovre

Denmark

KVK 73611301

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in EURO en inclusief BTW en andere kosten.

 

Reservering voor:

·      Koers wijziging

·      Overmacht

·      Bezorging/levering

·      Belasting regels

·      Uitverkochte producten en drukfouten

3. Orderbevestiging

Na ontvangst van uw orderbevestiging moet u controleren of deze in overeenstemming is met uw bestelling. Als u fouten ontdekt of wijzigingen voor uw bestelling heeft, neem dan contact op met Barberklingen via [email protected].

4. Levering

Startpakketten worden verzonden met PostNL en worden geleverd binnen 2-3 werkdagen. Langere levertijd kan optreden tijdens campagnes, promoties, feestdagen en dergelijke. In het geval dat PostNL om specifieke redenen niet kan leveren op uw privé-adres, wordt uw pakket gedistribueerd naar een van de PostNL servicepunten.

 

Barberklingen verzendt al hun pakketten zonder verzendkosten.

 

Barberklingen levert alleen in Nederland. 

5. Betaling

De beschikbare betaling methodes voor Barberklingen zijn:

 

·      IDEAL

·      CreditCard

 

We hebben verzekerd dat onze webshop is gecodeerd met SSL-codering waardoor alle informatie die u invoert, alleen kan worden gezien door Mollie B.V. De totale kosten worden eerst ingetrokken bij verzending uit onze opslag.

6. Annuleringsvoorwaarden

Bij consumentenaankopen geven alle bestellingen via telefoon of internet de consument het recht om binnen 14 dagen te annuleren.

Daarom hebt u het recht om te annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag dat u uw producten ontvangt. Het recht op annulering kan alleen worden gebruikt als de producten in dezelfde staat en hoeveelheid worden geretourneerd. Het recht op annulering vervalt als u het product op enigerlei wijze gebruikt, waardoor de verkoopwaarde aanzienlijk wordt verslechterd. Gebruikte scheermesjes kunnen bijvoorbeeld niet worden teruggestuurd. Als u spijt heeft van uw aankoop, kunt u weigeren om het pakket te ontvangen of terug te sturen naar:

 

Barberklingen B.V.

Hammerholmen 11K

2650 Hvidovre

Denmark

 

Voeg een kopie van de factuur voor het gekochte product of de producten toe als documentatie voor, dat het gekochte product is gekocht op barberklingen.nl.

Als u weigert het pakket te ontvangen of het niet ophaalt bij het PostNL servicepunt, worden de verzendkosten in rekening gebracht dat PostNL rekent voor het retourneren.

 

Barberklingen raadt aan dat alle producten worden geretourneerd met PostNL zodra een pakket worden verzonden. Op deze manier is het mogelijk het pakket via PostNL te traceren en wordt elke twijfel weggenomen als het pakket aan Barberklingen is geleverd. Bovendien hebt u de mogelijkheid om het pakket te traceren, voor het geval het niet bij ons is afgeleverd. Als u uw pakket retourneert, bent u er verantwoordelijk voor het correct inpakken van het pakket. Ontbrekende originele verpakking resulteert in een verslechtering van de verkoopwaarde, daardoor krijgt u een beoordeling in overeenstemming met Barberklingen een kleinere hoeveelheid die gelijk is aan de vermindering.

 

U moet het pakket zonder onnodige vertraging aan ons retourneren en uiterlijk 14 dagen na uw contact met ons heeft u contact met ons opgenomen over uw annulering. U moet contact met ons opnemen over uw annulering op [email protected]. In uw e-mail moet u ons duidelijk maken dat u uw annuleringsrechten wenst te gebruiken.

 

We kunnen de volledige betaling behouden totdat we de producten hebben ontvangen, tenzij u kunt aantonen dat u deze hebt geretourneerd.

 

De volgende producten of diensten zijn niet verbonden aan de annuleringsrechten:

·      Levering van producten die is voorbereid volgens de specificaties van de consument of een duidelijk persoonlijk tintje heeft.

·      Levering van verzegelde producten, die vanwege gezondheids- en / of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering en waarbij de verzegeling na levering is verbroken.

·      Levering van producten die door hun aard bij aflevering onlosmakelijk met andere producten worden vermengd.

7. Garantie

Eventuele gebreken of tekortkomingen bij de levering van Barberklingen, moeten binnen een redelijke termijn worden gemeld nadat u de fout hebt ontdekt. U bent verplicht om aan te geven wat de fout of tekortkoming is. U kunt klagen over een fout die de laatste twee jaar na ontvangst van het product verschijnt. Het klachtrecht is van toepassing op alle productiefouten en niet op slijtage als gevolg van het gebruik van het product. 

8. Klachtenrecht

Barberklingen moet binnen een redelijke termijn na levering van het product op de hoogte worden gebracht van uw klacht als gevolg van gebreken of tekortkomingen.

 

De consument is in dit geval aansprakelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van het product. De retour moet worden verzonden naar:

 

Barberklingen B.V.

Hammerholmen 11K

2650 Hvidvore

Denmark

 

Geef de fouten of tekortkomingen van het product op in samenspraak met uw klacht en geef ons uw bestelnummer door. Het product moet worden teruggestuurd in deugdelijke verpakking.

 

We ontvangen geen producten die contant bij aflevering worden verzonden of zonder verzendkosten worden verzonden. We halen ook geen pakketten af die naar een postkantoor of een pakketwinkel worden verzonden.

U ontvangt een e-mail bij ontvangst van uw retour. In de mail zullen we u informatie geven over de volgende stappen in het proces.

9. Verantwoordelijk retourneren

Alle producten die naar Barberklingen worden teruggestuurd, moeten op een verantwoorde en correcte manier worden verpakt. Als u de verpakking van het product hebt verbroken, neemt u contact op met de klantenservice op [email protected]

 

Barberklingen raadt aan dat alle producten worden geretourneerd met PostNL en als een pakket worden verzonden. Op deze manier is het mogelijk het pakket via PostNL te traceren en wordt elke twijfel weggenomen als het pakket aan Barberklingen is geleverd. Bovendien hebt u de mogelijkheid om het pakket te traceren, voor het geval het niet bij ons is afgeleverd. Als u uw pakket retourneert, bent u er verantwoordelijk voor dat het pakket correct wordt verpakt in de originele verpakking en het risico ligt bij u.

10. Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken (privacybeleid)

Om een overeenkomst te bereiken met Barberklingen hebben we de volgende informatie nodig:

·      Naam

·      Adres

·      Telefoonnummer

·      E-mail

Het doel van deze registratie is om het product aan u te leveren.

Persoonlijke gegevens worden permanent verwijderd of geanonimiseerd zodra het doel van het gebruik is afgerond. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waar de aankoop is gedaan.

Bij het verzamelen van persoonlijke informatie via onze website zorgen wij ervoor dat het altijd op uw uitdrukkelijke toestemming is, om ervoor te zorgen dat u precies weet welke informatie wordt verzameld en waarom.

Informatie die aan Barberklingen wordt verstrekt, wordt niet doorgegeven of verkocht aan derden en we registreren geen gevoelige informatie.

Als u bent geregistreerd bij Barberklingen heeft u altijd het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de registratie. U hebt altijd recht op inzicht in welke informatie wij over u hebben geregistreerd. Deze rechten zijn in de Privacywet vastgelegd en alle vragen moeten worden gericht aan Barberklingen via [email protected].

Lees meer over het privacybeleid van Barberklingen. https://barberklingen.nl/privacybeleid/

11. Cookies

We gebruiken cookies op de Barberklingen.nl-website met als doel de website en de functionaliteit ervan te optimaliseren en het bezoek zo gemakkelijk mogelijk te maken.

 

U kunt op elk moment cookies van uw computer verwijderen, afhankelijk van uw computer.

12. Logstatistieken

We gebruiken logstatistieken op Barberklingen, wat betekent dat een statistisch systeem informatie verzamelt die een statistisch beeld kan geven van het aantal bezoeken, waar ze vandaan komen, enzovoort.

 

De logstatistieken worden alleen gebruikt om www.barberklingen.nl te optimaliseren

13. Abonnementsvoorwaarden

De sluiting van de overeenkomst

De voorwaarden voor inschrijving zijn van toepassing op al onze soorten abonnementen. Veranderingen in naam, adres, e-mail of betalingsinformatie moeten onmiddellijk schriftelijk aan Barberklingen worden doorgegeven op [email protected], via uw profiel op onze website of per post aan Barberklingen B.V., Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam. U ontvangt per post een ontvangstbewijs voor uw abonnement.

Het is alleen mogelijk om met 1 startpakket pr. persoon voor €10.

Je moet 18 jaar zijn om een abonnement te nemen bij Barberklingen. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je toestemming hebben van je ouders/voogd.

Veranderingen in abonnementstype

Wijzigingen in het abonnementstype gebeuren kosteloos. Alle wijzigingen worden van kracht na afloop van de bestaande abonnementsperiode. U kunt uw abonnementstype wijzigen via uw profiel op onze website, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door ons te bellen.

Abonnementsperiode en annulering

De overeenkomst is geldig vanaf de dag waarop u de abonnementsovereenkomst aangaat en gaat door totdat u uw abonnement opzegt of niet betaalt. Het abonnement kan op elk gewenst moment worden geannuleerd met direct onmiddellijk effect. Er zijn geen verplichtingen bij Barberklingen. Hoewel het abonnement moet worden geannuleerd voordat we de bezorging hebben verzonden. Als u uw levering al hebt ontvangen, moet u uw annuleringsrechten gebruiken. Om uw lidmaatschap te annuleren, moet u dit doen via uw profiel op onze website, door persoonlijk contact met Barberklingen [email protected] of per post naar het adres Barberklingen B.V., Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam.

Wanneer wordt mijn abonnementsbetaling afgeschreven?

De betaling voor uw abonnement zal worden afgeschreven wanneer Barberklingen uw bestelling heeft verzonden. U zult op hetzelfde moment dat het geld wordt afgeschreven een e-mail ontvangen met informatie over het bedrag en de inhoud van de bestelling. Het bedrag dat wordt afgeschreven, komt overeen met het bedrag voor dat abonnementstype dat u hebt besteld. Uw bestelling wordt de eerste weekdag na uw bestelling verzonden. Dit is ook geldig voor toekomstige aankomsten van onze abonnementsoplossing.

Betaling

De betaling voor levering wordt op dezelfde dag als de zending afgeschreven. Het pakket zal met PostNL worden verzonden. Een kwitantie voor elke aankoop wordt per e-mail verzonden. Je kunt altijd alle bestelgeschiedenis, ontvangsten en abonnementsinformatie in je profiel zien op Barberklingen.nl. Als u niet betaalt voor uw abonnement, heeft Barberklingen het recht om uw abonnement zonder kennisgeving te annuleren. Wijzigingen van betalingsgegevens

Veranderingen van de abonnementsvoorwaarden

Wijzigingen met betrekking tot deze overeenkomst die voor het voordeel van de consument zijn, hieronder begrepen prijsafspraken en kostenaftrek, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gedaan. Wijzigingen met betrekking tot deze overeenkomst die nadelig zijn voor de consument, inclusief prijs- en tariefverhogingen, worden opgemerkt met een opzegtermijn van niet minder dan 30 dagen.

U wordt geacht wijzigingen te hebben aanvaard, als u ons nog niet hebt opgemerkt binnen de datum waarop de wijzigingen zijn doorgevoerd. Alle geldige prijzen en abonnementsvoorwaarden zijn beschikbaar op www.barberklingen.nl.

Schendingen

Als u de abonnementsovereenkomst of abonnementsvoorwaarden schendt, zijn we gerechtigd om uw abonnement zonder kennisgeving te annuleren.

Verwerking van persoonlijke informatie

Als voorwaarde voor uw abonnement bij Barberklingen geeft u toestemming om Barberklingen via e-mail en telefoon te contacteren. U ontvangt e-mails op uw geregistreerde e-mailadres en sms-berichten op het geregistreerde telefoonnummer.

Barberklingen neemt via e-mail contact met u op met informatie over updates, wijzigingen en verder over uw lidmaatschap bij Barberklingen.

U kunt ook telefonisch contact opnemen op het geregistreerde telefoonnummer met service/begeleiding om te zien hoe u het maximale uit uw bestaande lidmaatschap haalt. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze berichten door te antwoorden met ‘UITSCHRIJVEN’ in een van de mails die we je sturen.

Vragen?

In het geval dat u vragen bent u welkom om een mail te sturen naar [email protected]

Klachten

Als u klachten heeft over uw aankoop, moet u contact met ons opnemen via [email protected]

Als we geen oplossing hebben gevonden, kan u een klacht indienen bij Datatilsynet of een case maken bij de European Online Dispute Resolution (ODR).

Online Dispute Resolution

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De aankoopvoorwaarden bij Barberklingen zijn bijgewerkt op 1 juni 2019.

Bent u al klant bij ons?

Log hier in of bestel een starter kit